HR-forhandlinger

Forhandlinger om arbejdsforhold, løn, kontraktsvilkår, afskedigelser og andre ansættelsesretlige sanktioner er typisk præget af mange følelser og er ofte også mere komplekse, end man umiddelbart tænker over. I FORHANDLING.NET har vi en årelang erfaring med at håndtere denne type af forhandlinger, så begge parter kommer bedst muligt i mål.

Løn, afskedigelser, advarsler, konflikthåndtering, personalegoder og motivation er centrale elementer i enhver HR-afdeling.

Du har en funktion, hvor du forhandler i arbejdsgiver-lønmodtager-forhold som personalechef, HR-konsulent, forhandler i en faglig organisation, advokat eller lignende. Du forlader kurset som en mere effektiv og reflekteret forhandler. Du får en overskuelig teoretisk ramme for dine forhandlinger, der kan gøre dig endnu bedre.

Du får 2-3 dages intensiv træning i forhandling med fokus på bedst mulig udnyttelse af dine kompetencer.

Du vil blive bedre til at tackle konfliktfyldte forhandlinger i arbejdsgiver/lønmodtager-relationer og håndtere forhandlingssituationer, hvor der er personlige interesser i spil.

Du lærer, hvordan du gennem den gode forhandlingsproces opnår et optimalt forhandlingsresultat og samtidig opbygger/fastholder den gode relation til din modpart.

Kontakt os og hør mere