Åbne forhandlingskurser/Eksamineret forhandler

FORHANDLING.NET tilbyder i samarbejde med Djøf Efteruddannelse en åben forhandleruddannelse for enkelt personer. Med uddannelsen kan du blive eksamineret forhandler.

Du kan tilmelde dig den åbne forhandleruddannelse, hvis du som enkelt person eller sammen med din arbejdsplads ønsker at styre dine forhandlingskompetencer og få redskaber til at opnå bedre resultater i dine forhandlinger.

Du får prøvet dig selv af hele vejen rundt, og bliver en mere sikker og stærk forhandler. Med et samlet forløb får du løbende feedback fra undervisere som følger dig hele vejen og kan se din udvikling. Med en eksamen får du en evaluering af hvor du står som professionel forhandler og hvor dit fremtidige potentiale som forhandler kan plejes.

Med en forhandleruddannelse er du rustet til i alle typer af professionelle forhandlinger, at kunne planlægge og gennemføre dem med et bedre forhandlingsresultat og samtidig bevare og udbygge en god relation til din modpart.

Uddannelsen giver dig både et sikkert teoretisk afsæt, såvel som et direkte anvendeligt sæt af forhandlingsredskaber, som du umiddelbart kan bruge i dine egne forhandlinger. Du trænes i at sætte dine erfaringer i system, og sætte ord på hvorfor noget virker, og hvordan det så i givet fald bedst kan bruges igen i andre situationer.

Du kan afslutte hele forhandleruddannelsen med at blive eksamineret forhandler.

Uddannelsens opbygning:

Forhandleruddannelse

Tilmeld dig her