Skræddersyede virksomhedsforløb

Står din virksomhed, afdeling m.v. med en opgave, som kræver stærkere forhandlingskompetencer, hvad enten der er tale om eksterne forhandlinger eller forhandlinger med andre inden for jeres egen organisation? Eller er I en gruppe af medarbejdere, som har brug for en stærk, målrettet og fælles tilgang til forhandlinger? Så kan FORHANDLING.NET skræddersy et målrettet kursus, som matcher jeres behov.

FORHANDLING.NET er specialister i forhandling. Med udgangspunkt i FORHANDLING.NETs syv forhandlingselementer kan vi sammen med din virksomhed tilpasse et unikt program, som dækker jeres udfordringer. Vi tager udgangspunkt i de konkrete forhandlinger, som I står i, og bruger dem som afsæt for en træning af jeres medarbejdere.

Forhandlingstræning tæt på virksomhedens kerneopgave giver sikkerhed for en let omsætning og implementering af den nye viden til faktisk adfærd og bedre resultater. Det giver medarbejderne et fælles sprog og et fælles sæt af redskaber, som direkte kan bruges i virksomhedens forhandlinger.

Der foregår også hele tiden forhandlinger internt i virksomheden mellem ledere, medarbejdere og afdelinger. FORHANDLING.NET kan sikre, at de rigtige løsninger findes, samtidig med at relationerne styrkes.

Et skræddersyet virksomhedsforløb udarbejdes i et tæt samarbejde med jer. De konkrete temaer og kompetencer, som I ønsker trænet og udviklet, identificeres i en fælles dialog. I kan trække på FORHANDLING.NETs omfattende erfaring med udvikling af unikke virksomhedsforløb, og vi udarbejder gerne et udkast til et program med læringsmål, som matcher jeres udfordringer.

Kontakt os og hør mere