Løn

Man siger, at lønforhandlinger er de mest nej-fyldte forhandlinger du kan komme ud for.

Netop derfor kræver lønforhandlinger i ekstra høj grad, at du inddrager tiden før og efter selve forhandlingen. Indflydelse på din kommende løn kan i mange situationer være mere succesfulde længe før der overhovedet er aftalt en lønforhandling. Det er nemlig på dette tidlige tidspunkt, at din leder (din modpart) lægger sig endelig fast på niveauet for din kommende lønudvikling. Det kan også være her at lederen evt. indhenter mandat fra et andet sted i organisationen. Din påvirkning skal gerne ske før, at niveauet bliver alt for fast.

Sørg løbende for at udveksle tal og faktuel viden med din leder inden forhandlingen. Har du en relevant statistik, som understøtter dit krav, så bør du dele den tidligt og åbent. Kun dermed opnår du, at den skaber den påvirkning af din modpart, som du ønsker.

Endeligt er det centralt at fastholde også lønforhandlinger som forhandlinger med mange løsninger. Undgå derfor at blive for fastlåst i ét bestemt beløb eller én bestemt honoreringsform, men se på om der trods modsætninger fortsat er mulighed for at skabe et resultat, som I begge kan være tilfredse med. Det kræver en grundig forberedelse forud for forhandlingen og at du selv har tænkte i konkrete alternative løsninger.

FORHANDLING.NET har redskaberne til at gøre din næste lønforhandling bedre.

Kontakt os og hør mere